10/12 2018
Introduktionsvecka om arbetsmarknad

Introduktionsveckan om arbetsmarknaden startar. De nya deltagarna deltar gemensamt i undervisning om arbetsmarknaden i Sverige, med språkstödjare på plats. Introduktionsveckan ger nyanlända en bredare förståelse för den svenska arbetsmarknaden, vilket är en förutsättning för en smidig integration i det svenska samhället.