Etableringslyftet skapar möjligheter för nyanlända att snabbare etableras i det svenska samhället. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare för att effektivt och samordnat ta tillvara de nyanländas kompetens.