Etableringslyftet är ett kommunövergripande samarbete mellan Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner med stöd av Europeiska socialfonden och i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och regionens arbetsgivare.