Etableringslyftet skapar möjligheter för nyanlända till snabbare etablering i det svenska samhället. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare för att effektivt och samordnat ta tillvara de nyanländas kompetens.