Etableringslyftet - ett lyft för företag som söker arbetskraft

Etableringslyftet introducerar nyanlända och andra utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden i det svenska arbetslivet genom aktivt stöd under praktik eller anställning. Vi gör det lätt för dig som arbetsgivare att hitta rätt kompetens när du tar emot en praktikant eller ny medarbetare. Vi fokuserar på service och ger aktivt stöd till både dig och din medarbetare under praktiken eller introduktionstiden. 

Inför praktiktiden får den blivande praktikanten en introduktion med fokus på det svenska arbetslivet och de särskilda kunskaper som krävs i er bransch eller hos er som arbetsgivare. Nyanlända praktikanter och medarbetare får stöd av Etableringslyftets språkstödjare direkt på ditt företag och våra coacher garanterar en kontinuerlig uppföljning.

Etableringslyftet kan också underlätta administrationen och kontakterna med kommuner och arbetsförmedling genom vårt täta samarbete i Etableringslyftet. Vi finns med under hela processen.

Vi söker arbetsgivare som vill skapa hållbara lösningar tillsammans med oss!

Hör av dig till oss, så bokar vi ett möte där du får möjlighet att berätta för oss hur Etableringslyftet bäst kan stötta dig som arbetsgivare, när det gäller dina behov av arbetskraft och kompetensförsörjning. 

Kontakta oss här>>>