Etableringslyftet - ett lyft för företag som söker arbetskraft

Med stöd av Etableringslyftet blir det lätt för dig som arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Etableringslyftet skapar möjligheter för en snabbare och kortare väg till arbete för nyanlända.

Etableringslyftet erbjuder skräddarsydd introduktion för nyanlända, riktad mot en bransch eller en specifik arbetsgivare. Nyanlända praktikanter och medarbetare får stöd av Etableringslyftets språkstödjare direkt på ditt företag och våra coacher garanterar en kontinuerlig uppföljning. Vi samverkar med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar och kan hjälpa dig att snabbt komma i kontakt med potentiella medarbetare. Vi erbjuder rekryteringsträffar i våra lokaler eller hos dig på plats.

Nu söker vi arbetsgivare som vill skapa hållbara lösningar tillsammans med oss!

Hör av dig till oss, så bokar vi ett möte där du får möjlighet att berätta för oss hur Etableringslyftet bäst kan stötta dig som arbetsgivare, när det gäller dina behov av arbetskraft och kompetensförsörjning. 

Kontakta oss här>>>