Etableringslyftet – ett kompetenslyft för norra Stockholmsregionen

Etableringslyftet ger deltagarna ett språk- och kulturstöd under alla våra insatser och aktiviteter från dag ett fram till anställning eller studiestart. Majoriteten av våra deltagare läser SFI parallellt och är kortutbildade.

Exempel på insatser och aktiviteter:

  • flerdimensionell kartläggning
  • introduktion och dialog om den svenska arbetsmarknaden som utgår från arbetsgivarnas perspektiv och deltagarnas kulturella bakgrund
  • löpande jobbcoachning inklusive stöd i jobbsök och rekryteringsträffar
  • språkinsatser
  • dialog och introduktion kring olika yrken 
  • matchning mot praktik med språk- och kulturstöd
  • korta praktikperioder med anställning som målsättning samt regelbunden uppföljning med både deltagare och arbetsgivare
  • Intervjuteknik och sociala koder
  • workshop om jämställdhet och könsroller
  • stöd och samordning med myndighetskontakter

Samverkanspartners

Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF) i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Tidplan

Projekt fas 1 september 2018 - 30 december 2020.
Tillämpningsprojekt januari 2021 - 30 mars 2023.
Projekt för utvecklad samverkan 1 april 2023 - 30 december 2025.