Etableringslyftet – ett kompetenslyft för Arlanda-regionen

Etableringslyftet ger nyanlända en snabbare och kortare väg till arbete och minskar behovet av ekonomiskt bistånd. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd, för att skapa en dynamisk regional arbetsmarknad där vi effektivt och samordnat tar tillvara de nyanländas kompetens.

Målgrupp

Etableringslyftet vänder sig till nyanlända som är i etableringsprogrammet och nyanlända som ingår i jobb- och utvecklingsgarantin.

Planerade insatser:

 • gemensam kartläggning
 • introduktionsdagar om arbetsmarknad
 • datorintroduktion inklusive cv, personligt brev och intervjuteknik
 • introduktion om olika yrken 
 • yrkesinriktad språkintroduktion/språkträning
 • löpande jobbcoachning inklusive stöd i jobbsök och rekryteringsträffar
 • dialog med arbetsgivare i regionen
 • matchning mot praktik med språkstöd
 • studiebesök på arbetsplatser
 • löpande uppföljning av individens utveckling och språkutveckling
 • förenklad validering 

Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, med stöd från Europeiska Socialfonden (ESF)

Tidplan

Projektstart december 2017
Aktiv fas september 2018 - 30 december 2020

Budget

Ca 40 mkr, 65 % ESF-stöd 35 % medfinansiering