Etableringslyftet - hjälper dig att snabbare hitta ett jobb eller börja studera

Etableringslyftet ger dig språk- och kulturstöd under alla våra insatser och aktiviteter från dag ett fram till anställning eller studiestart. Majoriteten av våra deltagare läser SFI parallellt och är kortutbildade.

Som deltagare i Etableringslyftet kan du få:

  • introduktion och dialog om den svenska arbetsmarknaden, på ditt modersmål, som utgår från arbetsgivarnas perspektiv och din kulturella bakgrund
  • löpande jobbcoachning på ditt modersmål, inklusive stöd i jobbsök och rekryteringsträffar
  • språkinsatser för att träna mer på att prata svenska
  • dialog och introduktion kring olika yrken på ditt modersmål 
  • praktik med möjlighet till språk- och kulturstöd på modersmålet, för att skapa bättre förståelse
  • korta praktikperioder med anställning som målsättning samt regelbunden uppföljning med dig och arbetsgivaren under praktikperioden
  • kunskap om intervjuteknik och sociala koder på modersmålet
  • workshop om jämställdhet och könsroller i Sverige och ditt hemland, på ditt modersmål
  • stöd och samordning med myndighetskontakter på modersmålet.