Etableringslyftet - hjälper dig att snabbare hitta ett jobb eller börja studera

Läs på Dari här >>

Läs på Tigrinja här >>

Läs på Arabiska här >>

Läs på Somaliska här >>

 

Etableringslyftet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och ingår i etableringsprogrammet och/eller jobb- och utvecklingsgarantin.

På den här sidan kan du hitta sådant som kan hjälpa dig under din tid i Etableringslyftet. 

Här hittar du länkar till sidor med bra övningar i svenska språket>>>>

Som deltagare i Etableringslyftet får du hjälp med:

 • gemensam kartläggning

 • introduktionsdag om arbetsmarknad

 • datorintroduktion inklusive cv, personligt brev och intervjuteknik

 • introduktion om olika yrken (en dag per yrkesområde)

 • yrkesinriktad språkintroduktion/språkträning

 • jobbcoaching, löpande inklusive stöd i jobbsök och rekryteringsträffar

 • dialog med arbetsgivare i regionen

 • matchning mot praktik, praktik med språkstöd

 • utveckling av mentorsnätverk för kvinnor och analfabeter (kvinnliga mentorer i mansdominerade yrken) inklusive studiebesök på arbetsplatser

 • löpande uppföljning av individens utveckling, språkutveckling och yrkesutveckling)

 • eventuell kompletterande yrkesutbildning, SFI, extratjänster

Fråga din kontakt på Arbetsförmedlingen om du har möjlighet att ingå i Etableringslyftet!