Etableringslyftet - hjälper dig att snabbare hitta ett jobb eller börja studera

Etableringslyftet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och ingår i etableringsprogrammet och/eller jobb- och utvecklingsgarantin. På den här sidan kan du hitta sådant som kan hjälpa dig under din tid i Etableringslyftet. 

Som deltagare i Etableringslyftet får du hjälp med:

  • gemensam kartläggning

  • introduktionsdagar om arbetsmarknad

  • datorintroduktion inklusive cv, personligt brev och intervjuteknik

  • introduktion om olika yrken

  • yrkesinriktad språkintroduktion/språkträning

  • löpande jobbcoaching och stöd i jobbsök och rekryteringsträffar

  • dialog med arbetsgivare i regionen

  • matchning mot praktik med språkstöd

  • studiebesök på arbetsplatser

  • löpande uppföljning av din utveckling och språkutveckling

Fråga din kontakt på Arbetsförmedlingen om du har möjlighet att ingå i Etableringslyftet!