Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av att delta i Etableringslyftet?
Ring Danilo så berättar han vad som krävs och hur du ska göra.
 
Danilo Espinoza
delprojektledare 
danilo.espinoza@etableringslyftet.se
08-590 978 23
Annika Nordgren
projektledare
annika.nordgren@etableringslyftet.se
08-579 211 26
Susanne Gustafsson
tf. arbetsgivarsamordnare
susanne.gustafsson@etableringslyftet.se
073-665 23 90
Gunay Raheb
arbetsgivarsamordnare (förädraledig fr.o.m 220514)
gunay.raheb@etableringslyftet.se
070-168 90 97
Du kan även kontakta oss via
info@etableringslyftet.se