Kontakt

Välkommen att kontakta oss!

Annika Nordgren
projektledare
annika.nordgren@etableringslyftet.se
08-579 211 26
Gunay Raheb
arbetsgivarsamordnare 
gunay.raheb@etableringslyftet.se
070-168 90 97
Danilo Espinoza
delprojektledare 
danilo.espinoza@etableringslyftet.se
08-590 978 23
Du kan även kontakta oss via
info@etableringslyftet.se