20/12 2019
En God Jul-hälsning - 68 procent ute i arbete och studier!

Ett år har gått och för Etableringslyftet innebär det att det första hela verksamhetsåret nu avslutas.

Det har varit ett år som överträffat alla förväntningar! Sedan starten förra hösten har 163 deltagare nu
avslutat sin tid hos oss och av dem har hela 111 personer gått ut i egenförsörjning – de flesta till arbete men några också till studiemedelsberättigade studier.

Vi har erbjudit drygt 190 praktiktillfällen. Just nu arbetar vi med 95 inskrivna deltagare och har kontakt med över 90 olika arbetsgivare, som vi fortsätter att arbeta med under nästa år.

Vi har också producerat en film där du kan möta både deltagare och arbetsgivare. Glädjen över en lyckad matchning berör och värmer.
Se filmen här

Vi på Etableringslyftet önskar er alla
en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Etableringslyftets medarbetare