20/06 2023
ESF-rådet skriver om Shagols väg till arbete

Etableringslyftet gör skillnad genom att fokusera på varje persons potential och ge individanpassat stöd. Hela 75 procent av deltagarna har fått en anställning eller påbörjat CSN-berättigade studier. Och varje resa är unik. Egen försörjning är nyckeln till så mycket mer än att kunna betala sina räkningar. Läs om vår deltagare Shagol i Svenska ESF-rådets fina artikel!

Unikt samverkansprojekt etablerar utrikesfödda på arbetsmarknaden - Svenska ESF-rådet