09/07 2020
Etableringslyftet digitaliserar

Corona-tider ställer nya krav på digitalisering, för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet och lyckas rusta och hjälpa våra deltagare så mycket som det bara går! Nästa nivå blir att digitalisera vår arbetsmarknadsintroduktion, som under en vecka förbereder och rustar våra deltagare för ett arbete i Sverige!

Inspelning pågår.