17/01 2023
Etableringslyftet får en fortsättning

Etableringslyftet har sedan starten 2018 hjälpt 438 nyanlända och andra utrikesfödda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till arbete. Det ett ovanligt bra resultat, som fått mycket uppmärksamhet. Nu är det klart att projektet fortsätter i ytterligare tre år, med stöd av Europeiska socialfonden.

  • Det är mycket glädjande att Etableringslyftet får möjlighet att fortsätta tre år till. De gör en fantastisk insats för människor som står en bit från arbetsmarknaden, men även för arbetsgivare som skriker efter arbetskraft. Tack vare attityden "alla kan" och det omfattande arbetet som coacher och språkstödjare ger, så har man lyckats få de allra flesta i egenförsörjning. Nu är det viktigt att samverka och tillsammans titta på en långsiktig lösning för att fortsätta denna framgångssaga, säger Anna Juhlin (C), ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun.

Etableringslyftet har i sin nuvarande form, som gäller till och med februari 2023, stöttat 438 personer ut i en anställning och 91 personer in i CSN-studier. Det är 75 procent av de 707 personer som deltagit i projektet under nära 4,5 år. Nu har Etableringslyftet beviljats ytterligare stöd från Europeiska socialfonden, i en nationell utlysning om sociala innovationer med rubriken ”Närmare arbetsmarknaden med utvecklad samverkan”. Stödet löper till och med december 2025.

  • En av framgångsfaktorerna i Etableringslyftet har varit just samverkan, mellan de deltagande kommunerna och Arbetsförmedlingen och mellan projektet och arbetsgivarna. Fokus framåt är att ytterligare stärka samverkan och möjliggöra en implementering i den kommunala verksamheten, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Den beviljade budgeten för de kommande tre åren är mindre än den tidigare, vilket leder till att projektet minskar i omfattning. Projektgruppen kommer att bestå av färre personer, men det är fortsatt de tre kommunerna Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby som är samverkansparter. Kommunerna har solidariskt delat på ägarskapet och Upplands Väsby är nu ny projektägare. Projektet kommer att finnas kvar i lokalerna i Sollentuna.

Talespersoner:

Anna Juhlin (C), ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Sollentuna kommun,
tfn: 073-915 24 30, e-post: anna.juhlin@sollentuna.se

Annika Nordgren, projektledare Etableringslyftet,
tfn: 08-579 211 26, e-post: annika.nordgren@sollentuna.se 

Jonas Riedel (C), kommunalråd och t.h. Anna Juhlin (C), ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med Sanaz Mirzajee, coach och språkstödjare, Annika Nordgren, projektledare, Danilo Espinoza, delprojektledare och Joanna Olin, utbildningssamordnare på Etableringslyftet.
Foto: Hanna Taxén.