22/12 2020
Etableringslyftet får en fortsättning

I oktober 2018 tog vi emot Etableringslyftets första deltagare, med målet att under drygt två år arbeta med 350 deltagare och att 50 procent av dem skulle gå ut i arbete eller CSN-berättigade studier. Det målet har överträffats med råge och idag har vi en strid ström av personer som vill delta i projektet. Nu får Etableringslyftet en tvåårig fortsättning och byter samtidigt projektägare från Sigtuna till Sollentuna kommun.

Målet är sedan en implementering i den ordinarie verksamheten och arbetet med hur det ska gå till pågår, samtidigt som vi hjälper fler till arbete. Vi kommer nu att ta emot både nyanlända och andra utrikes födda som står långt ifrån arbetsmarknaden.