17/06 2020
Etableringslyftet fortsätter

Etableringslyftet får en fortsättning. Det står klart sedan Svenska ESF-rådet beviljat stöd för ett tvåårigt tillämpningsprojekt under 2021-2022.  

Etableringslyftet startade hösten 2018 och andelen deltagare som har gått vidare till anställning efter tiden i projektet har hela tiden fortsatt att öka. Nu har 252 personer avslutat sin tid i projektet och av dem har 185 personer, 73,4 procent, fått arbete eller påbörjat studier med rätt till studiemedel.

- Det är glädjande att Etableringslyftet kan fortsätta arbeta vidare med sitt särskilda fokus på att få ut nyanlända och då särskilt kvinnor i arbete, säger Anders Manell (L), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun.

En av Etableringslyftets främsta framgångsfaktorer är den täta samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de deltagande kommunerna och den löpande utvecklingen av metoden, som bygger på närhet till individen och ett individuellt utformat stöd. Majoriteten av projektets deltagare är kortutbildade och behöver ett särskilt utformat stöd och noggrann matchning med arbetsgivare för att hamna rätt. Etableringslyftets resultat visar att projektets metod fungerar.

- Det är glädjande att Etableringslyftet kan fortsätta att korta vägarna till egen försörjning. Samarbetet mellan Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner samt Arbetsförmedlingen har visat goda och viktiga resultat och med detta besked kan vi fortsätta med insatserna, säger Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

Etableringslyftet ska även aktivt medverka till regionens kompetensförsörjning. Under projektets två första år har verksamheten skapat en god samverkan med över hundra arbetsgivare. Metodiken att på arbetsplatsen stötta såväl individ som arbetsgivare har starkt bidragit till projektets lyckade resultat.

- Etableringslyftet har visat att det går att matcha individ och arbetsgivare i såväl högkonjunktur som lågkonjunktur, även om individen är kortutbildad. Med detta så stärker vi vår region, säger Ann-Christin Larsson Frickner (C), ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott i Upplands Väsby kommun.

Sollentuna kommun blir ny huvudman för projektet när det går in i tillämpningsfasen från och med 1 januari 2021. Förutom att fortsätta utveckla den framgångsrika metodiken på individ- och organisationsnivå kommer man under denna fas att utreda hur en effektiv framtida samverkansorganisation baserad på erfarenheterna av Etableringslyftet kan implementeras.

Svenska ESF-rådet fördelar medel från Europeiska socialfonden. De är till för att främja sysselsättningen i EU och stärka den svenska arbetsmarknaden.