18/11 2021
Etableringslyftet framgångsmodell i tidningen Dagens Samhälle

Tidningen Dagens samhälle skriver om Etableringslyftets framgångsrika arbete och projektets potential att stå som modell för nya satsningar.

Hela 94 % av deltagarna har gått vidare till egen försörjning, trots stigande långtidsarbetslöshet och pandemi. Framgången vilar på tre viktiga pelare, säger projektledare Annika Nordgren; det integrerade språkstödet, ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och den noggranna matchningen mot arbetsgivarna.

Läs artikeln här>>>