01/10 2019
Etableringslyftet fyller 1 år!

Idag är det ett år sedan Etableringslyftet tog emot de första deltagarna. Under året som gått har 210 personer deltagit och projektet har anordnat 140 praktikplatser. 122 personer har avslutat och av dem har 80 personer, hela 66 procent,  gått vidare till arbete eller studier.

- Det som gör Etableringslyftet så framgångsrikt är synen på individen, att varje deltagare har en unik kompetens och att vi tar oss tid att hitta och hjälpa deltagaren att se sin egen förmåga, säger Annika Nordgren, projektledare på Etableringslyftet.

När Etableringslyftet startade förra hösten var målet att hälften av alla deltagare skulle kunna gå vidare till egen försörjning efter avslutad praktik. Det målet har uppfyllts med råge. Hela två tredjedelar av de deltagare som hittills avslutat sin tid på Etableringslyftet har fått arbete eller kommit in på studiemedelsberättigade studier.

- Det är språkstödjarna och jobbcoacherna som gör hela skillnaden, fortsätter Annika Nordgren.
- Att vi kan ge deltagarna en noggrann förberedelse, både på svenska och om det behövs även det egna modersmålet, och dessutom finnas med på arbetsplatserna är en fantastisk tillgång. Det gör att vi tidigt kan hjälpa arbetsgivare och deltagare att lära känna varandra och överkomma eventuella problem som kan uppstå, till exempel på grund av språksvårigheter eller kulturskillnader.

De arbetsgivare som tagit emot praktikanter från Etableringslyftet är mycket nöjda, det visar de utvärderingar som Etableringslyftet gör regelbundet. Framförallt ser man möjligheten att testa personer i jobbet som en enorm fördel. Det gör det lättare att se hur personen fungerar på arbetsplatsen och ger både deltagaren och arbetsgivaren möjlighet att lära känna varandra.

- Det är flera arbetsgivare som varit tveksamma och oroliga för till exempel svårigheter att kommunicera, som sedan varit mycket nöjda och till och med anställt flera deltagare. Det handlar i slutänden om arbetsvilja, motivation och viljan att lära nytt – något som våra deltagare ofta visar prov på, säger Annika Nordgren.