04/05 2022
Etableringslyftet hjälper företag att rekrytera

Många företagare har rekryterat via Etableringslyftet sedan starten 2018. Nina Emre driver Edsvikens Gelateria i Sollentuna och hon har just anställt två personer via Etableringslyftet. Hör hur det gick till när Razie och Amran fick ett arbete där de trivs och utvecklas. Etableringslyftet fanns med hela vägen och gav stöd till både företaget och de två nyanställda.

Razie och Amran jobbar på Edsvikens Gelateria

Se filmen

Etableringslyftet fokuserar på att matcha rätt person till rätt arbetsgivare, vilket ger en bra grund för en framgångsrik rekrytering. Inför anställningen eller praktiken rustar Etableringslyftet deltagaren med nödvändig kunskap och bistår med språkstöd och medling om det behövs. Dessutom finns Etableringslyftet med under resan och stöttar med stort engagemang, på ett sätt som arbetsgivare beskriver som unikt. Projektets sätt att arbeta skapar både personliga och sociala vinster, framför allt för deltagarna, men även för arbetsgivarna. Etableringslyftet finns med på vägen och hittar lösningar.