08/04 2019
Etableringslyftet i portugisisk tv

Etableringslyftets arbete väcker stort intresse, inte bara hos berörda kommuner, arbetsgivare och deltagare. Intresset sträcker sig ut över landets gränser, ändå ner till södra Europa.

Tv-teamet intervjuar en deltagare på praktik.

Den portugisiska tv-kanalen ”RTP Europa” besökte Etableringslyftet förra fredagen för att under en dag följa arbetet och intervjua både medarbetare, deltagare och ansvariga politiker. Kanalens tittare kommer inom kort att få se en rapport om Etableringslyftets projektidé, arbetssätt och mål.

Tv-teamet gjorde även flera studiebesök på arbetsplatser där deltagare praktiserar. Där intervjuades både deltagare och arbetsgivare som kunde ge en helhetsbild av hur Etableringslyftet arbetar med stöd och support till både praktikanter och företag. 

Intervju med deltagare på praktik.

En deltagare på praktik intervjuas av tv-teamet.

Intervju med Anders Bjur, ordförande i Etableringslyftets styrgrupp.

Tv-teamet får en pratstund med Anders Bjur, ordförande i Etableringslyftets styrgrupp.