26/10 2021
Etableringslyftet i siffror

  • Totalt sedan starten i oktober 2018 har vi arbetat med 579 deltagare; Sigtuna 158, Sollentuna 233, Upplands Väsby 188.
  • Av dessa är 93 personer inskrivna just nu.
  • Om man räknar in de som avbrutit sitt deltagande i projektet p g a flytt, föräldraledighet eller annat så har 74 procent av deltagarna gått vidare till jobb eller studier.
  • Om man inte räknar in dessa avbrott har 94 procent av deltagarna gått vidare till jobb eller studier.
  • Få - om några - liknande satsningar har visat lika goda resultat som detta projekt.
  • De flesta som börjat studera gör det mot bristyrken, framförallt inom vård och omsorg, undersköterska, barnskötare.