15/12 2021
9 av 10 utrikesfödda fick egen inkomst - stort uppslag om Etableringslyftet i tidningen Mitt i Sollentuna

De stora framgångarna under Etableringslyftets första tre år har uppmärksammats i media och framgångsmodellen väcker stort intresse. Lokaltidningen Mitt i Sollentuna ägnar ett uppslag åt detta i sitt första decembernummer, där en tidigare deltagare berättar om hur Etableringslyftet hjälpte honom att hitta ett arbete, genom möjligheten att först hitta en praktikplats, som ledde till en fast anställning.

Tidningen berättar också om hur projektet utvecklar verksamheten, genom att utöka målgruppen för att även stötta högutbildade och genom samarbeten med till exempel "Svenska med baby", där nyanlända föräldrar kan möta andra familjer och få möjlighet till språkträning och nya kontakter.

Läs artiklarna i Mitt i Sollentuna