05/02 2020
Etableringslyftet medverkar i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbsändning "Agenda för integration"

Nu lyfts Etableringslyftet i SKR:s ”Agenda för integration”, som du kan se live på webben den 12 februari kl 14.00 – 15.00.

En gång per månad har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering. Nu vill SKR lyfta fram Etableringslyftet, och visa att det är möjligt för nyanlända att få en plats på arbetsmarknaden. Hela 70 procent (134 personer) av de 192 personer som deltagit i projektet hittills har gått vidare till egen försörjning. Ytterligare 94 personer är inskrivna idag.

  • Tid:12 februari 2020 14.00 - 15.00
  • Kostnad:Ingen kostnad

Etableringslyftets inslag ligger i den senare delen av programmet och det går även att se programmet i efterhand.

Länk till SKRs webbsändning