29/04 2019
Etableringslyftet startar särskild insats för kvinnor

Etableringslyftet hjälper nyanlända att snabbare komma till egen försörjning och få en anställning. Men det är ofta svårare för nyanlända kvinnor att få jobb än vad det är för män. Särskilda insatser tar kvinnor från nuläge till nyläge.

Med hjälp av praktikplatser, jobbcoacher och språkstödjare hjälper Etableringslyftet nyanlända i Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby att snabbare få arbete. Men det finns fler hinder för kvinnor än för män. Etableringslyftet stöttar med en workshop i jämställdhet.

- Den här kursen var bra, jag har lärt mig mycket och fått bättre självförtroende. Idag har jag insett både att jag kan förändra hur vi delar på uppgifter i hemmet och att jag har fler möjligheter att söka olika jobb, säger Amran, som kom till Sverige från Somalia för två och ett halvt år sedan.

Under kursens första dag deltar både kvinnor och män och under dag två bara kvinnor. Diskussionerna ger kunskap om jämställdhet och stärker deltagarna i att se vikten av jämställdhet för dem själva, både privat och på arbetsmarknaden.

- Att komma till Sverige innebär nya utmaningar och möjligheter för kvinnorna, säger Juma Lomani, som leder Etableringslyftets jämställdhetssatsning. Här gäller det för oss att ge de nyanlända rätt kunskap och rätt verktyg som gynnar dem i val av yrke och i steget till egen försörjning.

Det kan till exempel vara så att mansdominerande yrken inte alls är för tunga för kvinnorna som många tror. Tvärtom är fysiskt arbete ofta hälsosamt, enligt forskningen, medan stillasittande och monotona arbetsuppgifter sliter på kroppen. Den typen av kunskap hjälper deltagarna att kunna göra kloka yrkesval. En film från Arbetsmiljöverket skapar diskussion om vilka yrken som anses manliga respektive kvinnliga.

- Väldigt intressant, jag vill ha en längre kurs. Det är viktigt att få lära sig att fysiska skillnader inte har så stor betydelse. Nu vet jag att kvinnor har mer arbetsskador än män, så jag ska välja något manligt yrke, säger Nuriyeh från Afghanistan.

Juma leder också deltagarna i en diskussion om normer, hur man föds in i dem och hur olika de ser ut i olika länder, städer och till och med olika hem och hur olika vi alla leds in i olika roller utifrån de normer som omger oss. Som tidigare idrottscoach ger Juma också gruppen en beprövad metod för att ta kontroll över sin situation. Genom ”självreglering” kan man arbeta målinriktat och fokuserat både när man sätter upp sina mål och för att nå dem.

- Hela introduktionsveckan har varit väldigt lärande, speciellt idag. Vi har fått lära oss att vi måste vara självständiga och inte tänka att vi är svaga för att vi är kvinnor. Om man har en vilja kan man bli vad man vill, inget hindrar oss, säger Tigisti från Eritrea.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etableringslyftets deltagare startar med en introduktionsvecka, som innehåller en workshop om jämställdhet. Jämställdhetsinsatsen är indelad i två grupper där första gruppen består av både kvinnor och män och den andra gruppen består av endast kvinnor. Syftet är att sprida kunskap om jämställdhet och att stärka individerna att se vikten av jämställdhet i sina liv, både privat och på arbetsmarknaden. Innehållet i workshopen går ut på att definiera begreppet jämställdhet och ge exempel på hur var och en kan bidra till mer jämställdhet, både i hemmet och i samhället. Deltagarna får också se statistik på hur det ser ut i samhället när det gäller hemarbete, hur det ser ut på arbetsmarknaden för kvinnor och vad det beror på, samt hur det kan förändras. 

Den del av workshopen som är öppen enbart för kvinnor har andra aktiviteter, till exempel besök av inspiratörer som berättar om sina resor, studiebesök på arbetsplatser för att inspirera, självstärkande aktiviteter om målsättning, självreglering och hur man kan jobba med sitt självförtroende.