08/03 2019
Etableringslyftets första näringslivsfrukost

Frukost med företagare som var nyfikna på ett samarbete med Etableringslyftet inledde torsdagen. Flera arbetsgivare deltog och diskuterade möjligheterna till samarbete. Frågor som togs upp var hur spontana samtal kring Etableringslyftets arbetssätt med målgruppen nyanlända skapas och vilka erfarenheter och behov företagen har. Diskussionen lovade gott för framtiden.

Etableringslyftet riktar ett stort tack till Kilenkrysset, som även stod för den trevliga lokalen, Bemanningsstyrkan, Speed Logisitics och Lidl för dagens samtal. 

Nästa företagarträff sker i Etableringslyftets lokaler på Turebergsvägen 1 B kl. 13 den 12 mars. Vill du vara med? Anmäl dig till arbetsgivarsamordnare Gunay Raheb via e-post: gunay.raheb@etableringslyftet.se.