18/12 2020
Etableringslyftets framgångar bygger på närhet och individuellt stöd

Vi jobbar nära individerna och nära arbetsgivarna. Vi är en tajt arbetsgrupp bestående av coacher, språkstödjare, arbetsgivarsamordnare, utbildningssamordnare och arbetsförmedlare.

Många nyanlända får inte möjlighet att använda sig av den kompetens de har p g a språket – Vi hjälper arbetsgivare att hitta rätt person för jobbet samtidigt som de nyanlända får bidra med sin kompetens.

Organisatoriska stuprör fördröjer de nyanländas inträde på arbetsmarknaden och dessutom riskerar de att skapa en misstro gentemot myndigheterna. Projektet arbetar aktivt med att motverka stuprörens negativa konsekvenser. I praktiken fungerar vi som hängrännor mellan stuprören. Vi är samlokaliserade med Arbetsförmedlingen och har ett nära samarbete med socialsekreterare och studie- och yrkesvägledare i de tre kommunerna.