21/12 2020
Etableringslyftets resultat

Etableringslyftets resultat är långt över förväntan. Vi har totalt arbetat med 334 personer. Av dessa har 250 personer fått en anställning eller börjat med CSN-studier –75 procent. Det tar i genomsnitt 5 månader för deltagarna att få arbete eller börja studera via projektet.

Om vi bara tittar på de som fullföljt vårt program, och räknar bort personer som flyttat, blivit sjuka eller avbrutit av föräldraledighet eller andra anledningar så är siffran ännu högre, hela 95 procent har fått anställning eller börjat CSN-studier. Det är ett fantastiskt resultat, inte minst med tanke på att en stor majoritet av våra deltagare är kortutbildade. Det är också glädjande att 72 procent av de deltagare som är kvinnor har kunnat få arbete eller gå vidare till CSN-studier.