16/02 2021
Ett lyft för dig som söker personal

Nära 300 arbetsgivare har hittat rätt person genom Etableringslyftet. Vi matchar och ger aktivt stöd till både företagare och medarbetare under praktik eller anställning. Det gör det lättare för dig som arbetsgivare att hitta rätt person och känna dig säker på att du får stöd på plats när det behövs.

Vi arrangerar rekryteringsträffar tillsammans med arbetsgivarna och majoriteten av de som haft praktikanter från Etableringslyftet har valt att anställa dem.

– Vår framgång beror till stor del på att vi ger bra service till arbetsgivarna. Genom att vi är tillgängliga och smidiga och har direktkontakt med Arbetsförmedlingen kan vi matcha rätt person till rätt arbete och hitta motiverade personer med den rätta inställningen, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Etableringslyftet är ett EU-projekt som introducerar nyanlända och andra utrikes födda i det svenska arbetslivet. Projektet utvärderas regelbundet genom intervjuer med arbetsgivare. Arbetsgivarna uppskattar att de får viss administrativ hjälp, språkstöd, praktisk hjälp på plats om det behövs samt att deltagarna har fått en gedigen yrkesintroduktion inför praktiken.