25/02 2020
Framgångsrikt samarbete ger fler jobb till nyanlända

Andelen deltagare i Etableringslyftet som går vidare till egen anställning efter tiden i projektet fortsätter att öka. Nu har 200 personer avslutats och av dem har hela 71 procent fått arbete eller påbörjat studier med rätt till studiemedel.

En av Etableringslyftets framgångsfaktorer är den täta samverkan mellan Arbetsförmedlingen och de deltagande kommunerna; Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby. Projektet har dessutom hela tiden utvecklat sin metod, som bygger på närhet till individen och ett individuellt utformat stöd.

- Majoriteten av våra deltagare är kortutbildade och behöver ett särskilt utformat stöd och noggrann matchning med arbetsgivare för att hamna rätt. Men när det fungerar har de stora möjligheter att lyckas få ett arbete, vilket Etableringslyftets resultat visar. En viktig framgångsfaktor är det täta samarbete vi har i projektet. Det är inte bara ett samarbete på pappret utan vi sitter tillsammans i gemensamma lokaler, vilket gör stor skillnad, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Ryktet om de goda resultaten sprids mellan kommuner och andra offentliga organisationer som arbetar med frågan, och mellan arbetsgivare som söker arbetskraft och har hört talas om projektet. Etableringslyftet får allt oftare förfrågningar från en intresserad omvärld som vill lära av projektet.

- Vi utvecklar hela tiden vår metod och det stöd vi ger deltagarna. Det är verkligen roligt att se att det fungerar så bra, det ger oss något att bygga vidare på för framtiden, säger Annika Nordgren.

Glada deltagare som fått arbete på äldreboende

Glada deltagare som fått arbete på Hemskogens äldreboende i Sigtuna.