18/05 2020
Goda resultat trots coronakris

Det svåra läget under den pågående corona-pandemin är en särskild utmaning för Etableringslyftet. Men trots det fortsätter projektet att placera deltagare på praktik och 20 personer har gått vidare till både egen anställning och studier under den senaste månaden.

- När vi började jobba hemifrån så var det en plötslig omställning för både personal och deltagare. Vi fick snabbt skapa nya rutiner för både medarbetare och deltagare. Allt behövde nu digitala lösningar; möten, uppföljningar, hemuppgifter med mera, säger Gunay Raheb, arbetsgivarsamordnare och jobbcoach på Etableringslyftet.

Den samlade statistiken fortsätter att visa mycket positiva resultat. Totalt har projektet nu avslutat 235 personer, varav 73 procent gått vidare till arbete eller csn-berättigade studier. Sedan krisen började i mitten av mars har 14 personer fått en anställning och sex personer påbörjat studier.

- Trots coronakrisen är vi glada över att kunna fortsätta leverera och placera deltagare på praktik och leda dem närmare en anställning. Detta läge har också hjälpt oss att hitta alternativa sätt att arbeta med deltagarna, vilket också hjälper dem att utveckla sin kunskap i att använda digitala hjälpmedel, säger Gunay Raheb.

Gunay Raheb tillsammans med några av Etableringslyftets deltagare, som fått arbete under coronavåren 2020.