20/12 2018
Här finns det arbetskraft

Etableringslyftet skapar möjligheter för en snabbare och kortare väg till arbete för nyanlända. Nu är den första omgången deltagare ute på olika praktikplatser. Nu söker vi fler arbetsgivare som behöver arbetskraft och samtidigt vill skapa hållbara lösningar tillsammans med oss.

–     Jag trivs jättebra här och lyckas lära mig något nytt varje dag, säger Gergish som nu gör praktik på Coop i Häggvik.

Med stöd av Etableringslyftet blir det lätt för dig som arbetsgivare att hitta rätt kompetens utan krångel. Etableringslyftet gör det enkelt att möta dina behov av arbetskraft och hjälper dig med administrationen kring praktikanterna. Hör av dig, så bokar vi ett möte!

Etableringslyftet ger nyanlända skräddarsydd introduktion riktad mot en bransch eller en specifik arbetsgivare. Nyanlända praktikanter och medarbetare får stöd av Etableringslyftets språkstödjare direkt på arbetsplatsen och våra coacher följer upp praktiken kontinuerligt.

Kontakta oss för mer information!