15/03 2021
Närhet Etableringslyftets framgångsrecept

Organisatoriska stuprör fördröjer de nyanländas inträde på arbetsmarknaden och dessutom riskerar de att skapa en misstro gentemot myndigheterna. Etableringslyftet arbetar aktivt med att motverka stuprörens negativa konsekvenser.

Projektledare Annika Nordgren

- I praktiken fungerar vi som hängrännor mellan stuprören och har en tajt arbetsgrupp bestående av coacher, språkstödjare, arbetsgivarsamordnare, utbildningssamordnare och arbetsförmedlare. Vi är samlokaliserade med Arbetsförmedlingen och har ett nära samarbete med socialsekreterare och studie- och yrkesvägledare i de tre kommunerna, säger projektledare Annika Nordgren.

Etableringslyftet jobbar nära individerna och nära arbetsgivarna. Många nyanlända får inte möjlighet att använda sig av den kompetens de har på grund av språket – Etableringslyftet hjälper arbetsgivare att hitta rätt person för jobbet samtidigt som de nyanlända får bidra med sin kompetens.