19/10 2018
Nu är Etableringslyftet igång. De nya gemensamma lokalerna på Turebergsvägen i Sollentuna fylldes av nyfikna besökare under torsdagens invigning.

Etableringslyftet gör det möjligt för nyanlända att snabbare hitta ett arbete och komma till egen försörjning. Nu är Etableringslyftets lokaler i Sollentuna invigda och projektet i full gång.

– Nu går vi från ord till handling. Efter en tid av planering och förberedelser är drygt 40 personer inskrivna och i full gång med introduktionen. Tillsammans med regionens arbetsgivare skapar vi en dynamisk arbetsmarknad där vi tar tillvara de nyanländas kompetens och ger fler en möjlighet att snabbt komma ut i arbetslivet, säger Amir Amin, projektledare.

Etableringslyftet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd anpassat för arbetsplatsen. Etableringslyftet för en dialog med arbetsgivare inom olika branscher, till exempel lager, städ, kök och butik. Fler deltagare är på väg in i projektet, som nu söker fler arbetsgivare som kan erbjuda praktikplatser. 

–  Att korta ner tiden det tar att etablera sig som nyanländ är väldigt viktigt. Jobb och egen försörjning är avgörande för möjligheten att forma sitt liv. Genom Etableringslyftet kan vi fokusera på varje individs förutsättningar och samtidigt matcha det med arbetsgivarnas behov av kompetens vid rekrytering. Det ska bli spännande att följa projektet och dess deltagare på vägen till jobb. Att projektet genomförs i samarbete i regionen och med arbetsförmedling skapar förutsättningar att lyckas, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden.