05/12 2019
Nu har 100 deltagare fått jobb!

Sedan Etableringslyftet startade hösten 2018 har 154 deltagare avslutat sin tid hos oss och av dem har hela 101 personer gått ut i egenförsörjning – de flesta till arbete men några också till studiemedelsberättigade studier.  Just nu arbetar vi med 93 inskrivna deltagare och har kontakt med över 85 olika arbetsgivare. Hittills har vi lyckats ordna 190 praktiktillfällen.