29/04 2022
Ny statistik för Etableringslyftet visar fortsatt mycket bra resultat

Sedan starten i oktober 2018 till april 2022 har Etableringslyftet arbetat med totalt 588 personer, och 461 deltagare har slutfört programmet. 432 av dem, d v s hela 94 procent, gick vidare till arbete eller CSN-studier. 6 procent är fortsatt arbetssökande.

Etableringslyftet har hela tiden ca 100 personer inskrivna. Majoriteten är kortutbildade, d v s saknar gymnasieutbildning eller någon utbildning alls och drygt hälften, 52 procent är kvinnor. De flesta läser samtidigt på SFI B eller C och 42 procent får kompletterande försörjningsstöd.

Det tar i genomsnitt 5,7 månader för våra deltagare att få ett arbete eller börja studera, vilket är en mycket kort tid jämfört med andra liknande insatser. De vanligaste branscherna deltagarna får arbete i är inom vård och omsorg, skola och förskola samt kök och restaurang. Etableringslyftet har ett samarbete med närmare 200 arbetsgivare, många med mindre verksamheter, som har sett Etableringslyftet som en bra väg att få tag på väl förberedd personal med bra stöd under en inledande period.

De som avbrutit programmet har gjort det p g a föräldraledighet, flytt, sjukdom. Om man räknar in dem i resultatet är det 73 procent som börjat arbeta eller studera, vilket fortfarande är ett mycket bra resultat.

Fler siffror:

  • Av samtliga avslutade kvinnor har 70 % börjat studera eller arbeta 
  • Av samtliga avslutade män har 77 % börjat studera eller arbeta.
  • Av samtliga avslutade med gymnasial el högre utbildning har 76 % börjat studera eller arbeta.
  • Av alla avslutade med kort utbildning eller ingen alls har 72 % börjat studera eller arbeta
  • 62 % får arbete i en annan kommun än hemkommunen
  • Projektet följer upp vad de som börjat arbeta eller studera gör 13 månader efter att man avslutat dem. 68,5% hade fortfarande ett arbete eller studerade.

Etableringslyftet är ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, med stöd av Svenska ESF-rådet. I dagsläget har projektet finansiering t o m årsskiftet 2022/2023.