26/05 2024
Panelsamtal i Etableringslyftets tält på Järvaveckan

Boka din plats på Etableringslyftets panelsamtal med Karin Hallgren, kommunikations- och HR-direktör i Upplands Väsby kommun och Annika Nordgren, projektledare Etableringslyftet.

29 maj

17.00 - 17.30  
Tre kommuner tillsammans – Ett sätt att möjliggöra ett effektivt samarbete
med Arbetsförmedlingen kring en målgrupp med stora utmaningar.

Mattias Askerson (M), ordförande utbildningsnämnden, vice ordförande i kommunstyrelsen, Sigtuna kommun, Åsa Rundlöf, enhetschef på Arbetsförmedlingen, enhet Stockholm Nordöst

30 maj

12.30 – 13.00 
Att lyfta den inneboende kraften med målgruppsanpassad dialog.
Anna Juhlin (C), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun, Fredrik Örn (S), ordförande i socialnämnden, Upplands Väsby kommun.

13.00 – 13.30 
Näringslivets behov av kompetens 2024, vilka yrkesroller eller förmågor letar företagen efter? Hur ser möjligheterna ut för kortutbildade utrikesfödda
att komma in på arbetsmarknaden?
Kristina Cunningham, Svenskt Näringsliv.

31 maj

13.30 – 14.00 
Vilken roll har nytänkande i mötet med de utmaningar som våra kommuner står inför?
Per Törnvall, kommundirektör Sollentuna kommun

15.00 – 15.30 
Vad händer om vi pratar med människor istället för att prata om dem?
Sollentunas kommunpolis Kristian Bergström, reflekterar kring om operativ kommunikation kan vara en del i arbetet i utsatta områden.

17.00 – 17.30 
Att lyfta den inneboende kraften med målgruppsanpassad dialog.
Anna Juhlin (C), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden i Sollentuna kommun, Fredrik Örn (S), ordförande i socialnämnden, Emelie Voetman, vice ordförande kommunstyrelsens näringslivs- och kompetensutskott, Upplands Väsby kommun.

1 juni

13.30 – 14.00
Vad händer om vi pratar med människor istället för att prata om dem?
Sollentunas kommunpolis Kristian Bergström, reflekterar kring om operativ kommunikation kan vara en del i arbetet i utsatta områden.

15.30 – 16.00 
Alla dessa projekt… Vad säger forskningen?
Helena Stavreski, Universitetsadjunkt Malmö universitet, Mötesplats social innovation, Ledarskap och organisation, Institutionen för Urbana studier

17.00 – 17.30 
Vad säger deltagarna?
Etableringslyftets deltagare berättar!