01/02 2019
Praktiken en snabb väg till språket

Hakima, som praktiserar på Tallholma förskola i Sigtuna, lär sig svenska samtidigt som förskolan får en extra resurs i verksamheten.

Praktikanten Hakima och förskolechef Annelie Altberg

- Praktiken har varit jättebra. Jag har lärt mig många ord. Jag har svårt att prata själv men förstår mycket mer än tidigare. Jag har lärt mig bättre svenska på tre månader under praktiken än tre månader på Sfi, säger Hakima, som är glad att få praktisera i sin hemkommun.

Förskolechefen Annelie Altberg är också mycket positiv och tycker det känns bra att kunna hjälpa praktikanten samtidigt som verksamheten får ett par extra händer.

- Vi får ett sånt utbyte av att ta in människor här. Vi tänker på dem, de är helt fantastiska, man vet att de kanske har med sig en utbildning eller erfarenhet av ett tidigare arbete men nu tvingats börja om från början, säger förskolechefen Annelie Altberg.

Barnen tycker också det är roligt när det kommer någon ny, oavsett språk – de anstränger sig för att tala tydligt och hjälpa till.

- Både barnen och personalen har ett bra bemötande. Jag känner mig trygg och omhändertagen, säger Hakima.

Annelie Altberg tycker också att samarbetet med Etableringslyftet har varit bra.

- Vi har alltid kunnat ringa om det är något. Ni håller kontinuerliga möten så att vi är med i bilden. Det har varit felfritt!