20/02 2019
Praktiken en väg in i det svenska samhället

Ali praktiserar på Lavendelgården i Upplands Väsby, som också är hans hemkommun. På praktiken har Ali fått en bra bild av hur svensk kultur och arbetsmarknad fungerar och även en ljusare syn på sin framtid i Sverige.

– Praktiken tar bort alla gränser för vad som är tillgängligt och inte tillgängligt för mig som nyanländ i Sverige. Den har hjälpt mig att bli av med nervositeten och oron jag kände inför det svenska samhället och gett mig en mer positiv bild.

Ali tycker också att samarbetet med Etableringslyftet har varit ett stort stöd och att han nu känner att det är möjligt för honom att få ett jobb i framtiden.

– Min planering med Etableringslyftet har sen start varit unik. Alla medarbetare har varit motiverande och vänliga. Även fast jag hade utbildning i bagaget så var jag rädd och nervös - men ni fick mig att tycka om praktiken och ni har varit ett stöd och en säker källa att vända sig till när det än har behövts.

– Ni har lyckats sätta ett leende på läpparna på en nyanländ som inte trodde mycket om sin framtid i Sverige. Och för språket är det en markant förbättring! Jag är inte lika blyg när jag ska prata svenska längre, att umgås med personal som pratar svenska på en svensk arbetsplats har verkligen hjälpt mig att lära mig mer.