28/05 2021
Rekrytera med hjälp av Etableringslyftet

Många företagare har rekryterat via Etableringslyftet under de dryga två år som projektet varit aktivt. En utvärdering där några arbetsgivare djupintervjuas visar att Etableringslyftet verkligen har ett unikt arbetssätt. Både matchning och stöd i processen får högsta betyg.

Personligt engagemang

Förmågan att matcha rätt person till rätt arbetsgivare är central. Arbetsgivare berättar att matchningen är pricksäker och att personerna som har kommit till dem från projektet är lämpliga för uppgifterna. Företagen har anställt flera personer som börjat som praktikanter.

Etableringslyftet rustar deltagaren med nödvändig kunskap och bistår med språkstöd och medling om det behövs. Dessutom finns Etableringslyftet med under resan och stöttar med stort engagemang, på ett sätt som arbetsgivare beskriver som unikt. Projektets sätt att arbeta skapar både personliga och sociala vinster, framför allt för deltagarna, men även för arbetsgivarna.

Så här säger en av de intervjuade arbetsgivarna:

- Vissa deltagare funkade inte. Inte med dem som personer utan privata omständigheter. De som är kvar har fått anställning. De är ambitiösa och arbetar jättebra! Vi har fått jättefint gehör från deltagare och Etableringslyftet. Jag är nöjd med de [deltagare] som kommit. Jag har absolut inget negativt att säga överhuvudtaget! Det har varit väldigt flexibelt och jag tror att det är det som gör att det blivit sådan succé.

Kommunikation och stöd

Förutom att projektet vägleder och matchar kompetent personal till arbetsgivare, erbjuder projektet också direkt stöd till arbetsgivarna. Projektet kan till exempel hjälpa en arbetsgivare med administration kring praktikavtal och ansökan om olika anställningsersättningar.

Etableringslyftets språkstödjare stöttar också både deltagare och arbetsgivare i dialogen, som kan handla om frågor som lön och semester, säkerhetsrutiner eller annat, där det är viktigt att deltagaren verkligen förstår. Kommunikationsstödet är också viktigt för relationsskapandet på arbetsplatsen och för att reda ut eventuella missförstånd.

- Mottagandet har alltid varit fantastiskt! De är professionella och ser till människornas bästa. De vill inte tvinga ut folk. […] De svarar på allt man frågar. De hjälper ju med allt! De fixar alla papper. De fungerar som en extra koll i kalendern.