16/02 2022
Sju av tio har fortfarande jobb efter 13 månader

Nya siffror visar att 70 procent av deltagarna i Etableringslyftet fortfarande har egen försörjning efter 13 månader. Det visar en uppföljning med tidigare deltagare.

544 personer har deltagit i Etableringslyftet från starten i oktober 2018 till mitten av februari 2022. Under denna tid har 403 personer, d v s hela 94 procent av alla som slutfört programmet fått ett arbete eller påbörjat studier med studiemedel på kort tid; i genomsnitt 4-5 månader. Nästan hälften av deltagarna har försörjningsstöd när de kommer till Etableringslyftet, så det innebär det en stor vinst, inte bara för individen utan för hela samhället.

Men hur har det gått sedan? En ny uppföljning visar att ca 70 procent fortfarande har egen försörjning 13 månader efter att de börjat arbeta eller studera. Generellt är arbetslösheten i målgruppen hög och ökande, och det tar vanligtvis många år innan man etablerar sig på arbetsmarknaden. Etableringslyftets siffror visar att det går att vända en negativ trend med rätt metoder.

Under tiden i Etableringslyftet läser deltagarna samtidigt på SFI. Många vittnar om hur just kombinationen ger resultat. Majoriteten av deltagarna har ingen eller kort utbildning sedan tidigare, och att kombinera studierna med praktik och där få möjlighet att använda språket dagligen, gör att man snabbare kommer igång med svenskan.