11/03 2019
Sverige Bygger Nytt skapar möjligheter i byggbranchen

ESF-projektet Sverige Bygger Nytt är ett samverkansprojekt som bidrar till hållbar rekrytering inom byggsektorn. Vid ett besök på Etableringslyftet informerade de en grupp kvinnliga deltagare om möjligheterna för dem att söka sig till byggsektorn.

Sada Ali och Besnik Morina från Arbetsförmedlingen presenterar ESF-projektet Sverige Bygger Nytt.

- Fler och fler kvinnor söker sig till byggsektorn. Kvinnor är duktigare än män på flera yrken inom bygg, till exempel plattsättare och målare. Det beror nog på att vi män slarvar mer, säger Besnik Morina från Sverige Bygger Nytt.

Projektet arbetar för att förändra attityder kring mångfald och jämställdhet och öka kompetensförsörjningen inom byggsektorn, där det behövs både kvinnor och män. Europas större städer växer och Stockholm mest av alla – byggbranschen behöver personal.

Trots att byggbranschens metoder har utvecklats och de flesta yrken har blivit lättare är branschen fortfarande mansdominerad. Därför vill Sverige Bygger Nytt inspirera fler kvinnor och ge dem möjligheten att genom projektet få stöd och hjälp att hitta en utbildning som passar och ger stora möjligheter att hitta ett arbete i en växande bransch.

- Projektet har varit en stor framgång. Sedan projektstarten i augusti 2017 har nära 800 personer deltagit och av dessa har ett hundratal varit kvinnor, säger Sada Ali, som presenterar projektet och dess möjligheter tillsammans med Besnik.

Projektet Sverige Bygger Nytt leds av Arbetsförmedlingen i samverkan med Byggnads, Solna stad, Stockholms stad, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsbranschen med flera. Du kan läsa mer om alla olika yrken som finns i byggbranschen på www.sverigebyggernytt.eu