09/07 2019
Två av tre deltagare har fått jobb

Hittills har 68 procent av deltagarna i Etableringslyftet gått vidare till egen försörjning. Det betyder att två av tre har fått jobb. Av de 75 personer som genomfört praktik med språkstöd och coachning under årets första sex månader har 47 fått en anställning och fyra gått vidare till studier med studiemedel. Ytterligare 76 personer är inskrivna just nu.

Deltagare på Sodexo i Märsta

  • Det är ett fantastiskt resultat! Det ska ses mot bakgrund av att mer än hälften av deltagarna bara har grundskoleutbildning eller helt saknar utbildning, det här visar att även de behövs på vår arbetsmarknad. Det är roligt att se att både deltagare och arbetsgivare är så positiva, det känns verkligen att vi gör skillnad, säger Annika Nordgren, projektledare för Etableringslyftet.

Etableringslyftet är ett samarbetsprojekt som drivs av Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner, med stöd av Europeiska Socialfonden ESF. Projektet ger nyanlända en snabbare och kortare väg till arbete och minskar därmed behovet av ekonomiskt bistånd. Projektet matchar nyanlända och arbetsgivare med hjälp av coacher, skräddarsydd yrkesintroduktion och språkstöd - med fokus på att ta tillvara de nyanländas kompetens.

  • Jag har fått möjlighet att lära mig hur det funkar i Sverige men också lite bredare insyn på vad jag vill göra i framtiden. Jag har fått lära mig hur jag ska bemöta mina arbetskamrater, om de olika sociala koder som finns vilket har underlättat för mig i anställningen jag har fått. Jag har fått mitt första jobb i Sverige via er, jag är väldigt tacksam och glad!, säger Arash Mehtari, deltagare som har fått anställning på Sodexo i Märsta.

Projektet har fram till idag lyckats hitta hela 103 praktikplatser på ett 50-tal olika arbetsplatser i regionen. Mer än 80 procent av företagarna nöjda eller mycket nöjda med sina praktikanter och flera har anställt personer som haft praktik. Även stödet från Etableringslyftet har fått höga betyg.

  • De sex personer som börjat jobba hos oss är alla arbetsvilliga och passar väl in på arbetsplatsen. Det märks att de längtat efter att få komma ut i sysselsättning, säger Henrik Apell, platschef på Sodexo i Märsta, som anställt sex personer via Etableringslyftet.

Henrik Apell är också mycket nöjd samarbetet med Etableringslyftet.

  • Personalen är både tillmötesgående, engagerade och trevliga. Det märks att det finns ett genuint intresse av att finna en lösning som passar arbetsgivaren och de arbetssökande på bästa sätt, säger Henrik Apell.

Fakta:

  • Det är ungefär lika många kvinnor som män som deltar.
  • De allra flesta är i åldern 30 – 49 år, men spannet är från 18-64 år.
  • En tredjedel har gymnasial utbildning eller högre, resten har kort eller ingen utbildning, och en del är även analfabeter.
  • Språken är arabiska, dari, tigrinja och somaliska.
  • Flest praktikplatser finns inom restaurang och butik, men flera har också fått praktik på förskola, lager, inom transport, vård/omsorg och trädgård.
  • Nära hälften av deltagarna har försörjningsstöd, varje person som går till egen försörjning bidrar till minskade utgifter för kommunerna och nya skatteintäkter.