12/05 2022
Uppskattad presentation av Etableringslyftets metod

Etableringslyftet var i år inbjudna till Integrationsforums årliga konferens Arbetsmarknad & Mångfald. Presentationen, där vi berättade om bakgrunden till projektets unika resultat, möttes av stor uppskattning. Vilka arbetsmetoder fungerar och vad ska man fokusera på?

Integrationsforum kallar sin konferens för ”Årets viktigaste konferens om utrikes födda och nyanländas etablering på arbetsmarknaden” när de för 5:e året i rad presenterar programmet. I år låg fokus på biståndsmottagare och lågutbildade utrikes födda kvinnor. Etableringslyftet var där och berättade om sitt framgångsrika arbetssätt, där både deltagare och arbetsgivare är i fokus samtidigt som man hjälper till med myndighetskontakterna.

På plats för att berätta om arbetet var Annika Nordgren, projektledare, Juma Lomani, språkstödjare & coach samt Joanna Olin som är utbildningssamordnare på Etableringslyftet.

  • Det var väldigt roligt att så många var intresserade. Det är mycket glädjande att det faktiskt går att skapa möjligheter trots att individerna många gånger inte behärskar svenskan fullt ut. Vi möter uppenbarligen ett behov som finns hos våra deltagare och arbetsgivare. Mycket handlar i grunden om förståelse, säger Annika Nordgren.  

Etableringslyftet berättade om bakgrunden till de goda resultaten, där 94 procent av deltagarna skaffar egen försörjning eller börjar studera på rekordtid, i genomsnitt på mindre än 6 månader. Metoden minskar antalet personer som uppbär försörjningsstöd och ger långtidsarbetslösa en möjlighet att hitta en plats på arbetsmarknaden.

Så vad är hemligheten? Ett svar är att Etableringslyftet tar stödet ett steg längre. Språkstödjare och coacher följer med deltagaren med den skräddarsydda stöttningen och integrerar språkstödet i hela processen. Det minskar etableringstiden och skapar förståelse mellan arbetsgivare och deltagare, som ju ofta kommer från olika begreppsvärldar. Etableringslyftet berättade också om varför det är viktigt att ta hänsyn till språk, sociala koder och kulturella skillnader och hur de behåller dessa perspektiv i utformandet av insatser.

 

#integrationsforum #arbetsmarknad #mångfald #långtidsarbetslöshet #integration