پروژه ادغام

 

پروژه ادغام کوتاه ترین راه رسیدن به کار و یا تحصیل است.

 

این پروژه مربوط به کسانی است که از طریق اداره کار و یا کمک های شهرداری امرار معاش میکند.

 

تمرکز این پروژه روی نقطه های ذیل است:

 

·         بررسی وضعیت فعلی

·         اطلاعات در مورد بازار کار

·         تدریس در مورد رزومه و طریقه مصاحبه کاری

·         تدریس در مورد کار های مختلف (یک روزه)

·         تدریس در مورد کارهای مورد علاقه (سه الی پنج هفته)

·         تدریس زبان و کمک زبانی

·         مربی کاری و کمک برای ملاقات کارفرمایان

·         امکان ملاقات با کارفرمایان در منطقه

·         ایجاد امکانات برای دوره تمرین کاری و مطابقت دادن در بازار کار

·         ایجاد شبکه ارتباطی برای زنان و دید بازدید از مکان های مختلف

·         نظارت و پیگیری پیشرفت های کاری و زبانی

·         ترجمه مدارک قبلی

·         ایجاد امکانات تحصیلی برای تکمیل رشته های مخصوص و یا درس زبان

 

در صورتیکه این پروژه را برای تان مناسب میدانید، همراه اداره کار به تماس شوید تا شما را در برنامه ما شامل کند.